FIREMNÍ PRAVIDLA

GDPR | COOKIES | WHISTLEBLOWING

Společnost ZEMAKO s.r.o. postupuje při své činnosti v souladu s právním řádem České republiky, se zákonem o elektronických komunikacích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a nově zavedla systém ochrany oznamovatelů.

WHISTLEBLOWING

Od 15. prosince 2023 byl spuštěn v naší společnosti vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Tato oznamovací služba může být použita pouze pro hlášení vyplývající ze zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů. Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i)  výše uvedeného zákona

Způsoby oznámení jsou zřízené v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů:

  1. email: oznamovatel@zemako.cz

  2. telefon č. +420 777 055 742 v termínech Po 8:00-9:00 hodin a St 8:00-9:00 hodin

  3. poštovní schránka umístěná na vstupních vratech vjezdu do areálu společnosti ZEMAKO s.r.o.

  4. osobně u pověřené osoby

Oznamovatel je povinen uvést na oznámení Jméno, příjmení a datum narození. V případě, že je podáváno oznámení v písemné podobě předávané poštovní přepravě nebo vhozením do schránky, je povinen uvést na obálce označení „ Oznámení – whisteblowing“.


GDPR A COOKIES

Data z kontaktního formuláře používáme pouze ke kontaktování osoby. Nepoužíváme soubory cookies pro reklamní kampaně.

V rámci provozu internetových stránek www.zemako.cz jsou používány soubory cookies ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Jedná se o malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete užívat.

Cookies na portálu www.zemako.cz používáme k zajištění chodu webových stránek, jejich zabezpečení a k vyhodnocování anonymizovaných statistik provozu. Používáme nezbytné  cookies – webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Používáním tohoto webu uživatel vyjadřuje souhlas s využíváním souborů cookies.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučujeme jejich využívání.